Разни места

  • Когато ежедневието ти е от точка А. до точка Б.

    By Ellie on 2016/04/15
    0
    5
    Каквото и да си говорим, това е то. Всяко голяма крачка се състои от много малки премерени стъпки. Последните години това е то, всеки ден всяка задача, цялото ми ежедневие е бясно препускане от точка А. до точка Б. (доста често на велосипед), които са някак си част от голямата картина и трябва да бъдат преминати, за да продължа нататък. […]

Copyright © 2013. All Rights Reserved.